جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1211 Pamidronate Disodium Injection, Solution, Concentrate Parenteral 9 Mg/1Ml 10 Ml Pamidate 1899 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1212 Citalopram Tablet Oral 20 Mg - 1905 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1213 Citalopram Tablet Oral 40 Mg - 1906 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1214 Bupropion Hydrochloride Tablet Oral 100 Mg Buprexir 1909 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1215 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg Lipastin 1910 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1216 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg - 1910 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1217 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg - 1910 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1218 Atorvastatin Tablet Oral 10 Mg - 1910 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1219 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg Lipastin 1911 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1220 Atorvastatin Tablet Oral 20 Mg - 1911 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی