جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1191 Hydroxychloroquine Sulfate Tablet Oral 200 Mg - 1825 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS تازه وارد
1192 Hydroxychloroquine Sulfate Tablet Oral 200 Mg - 1825 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1193 Fluvoxamine Maleate Tablet Oral 50 Mg - 1827 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1194 Adenosine Injection Parenteral 3 Mg/1Ml 2 Ml - 1836 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1195 Clarithromycin Tablet Oral 250 Mg - 1837 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1196 Clarithromycin Powder, For Suspension Oral 125 Mg/5 Ml 100Milliliter - 1838 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1197 Finasteride Tablet Oral 1 Mg Finide 1872 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1198 Imipenem / Cilastatin Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg/500 Mg Supranem 1876 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1199 Imipenem / Cilastatin Injection, Powder, For Solution Parenteral 500 Mg/500 Mg - 1876 زاگرس فارمد پارس ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1200 Oxandrolone Tablet Oral 2.5 Mg Oxabone 1878 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد