جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1181 Clobetasol Propionate Lotion Topical 0.05 % 25 Ml - 2425 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1182 Levonorgestrel Tablet Oral 750 Ug Ovocease 2441 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1183 Methadone Hydrochloride Solution Oral 25 Mg/5 Ml - 2444 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1184 Methadone Hydrochloride Solution Oral 25 Mg/5 Ml - 2444 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1185 Oxcarbazepine Tablet Oral 300 Mg - 2447 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1186 Potassium Citrate Tablet, Extended Release Oral 10 Meq - 2450 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1187 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg Lozar 1822 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1188 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg Losexir 1822 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1189 Losartan Potassium Tablet Oral 25 Mg Cardiosan 1822 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1190 Hydroxychloroquine Sulfate Tablet Oral 200 Mg Romahalt 1825 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی