جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1091 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 1 Ml - 5170 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1092 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg Pioglitazone 5217 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1093 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg Glitoz 5217 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1094 Pioglitazone Tablet Oral 30 Mg - 5217 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1095 Tinidazole Tablet Oral 500 Mg - 5279 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1096 Trastuzumab Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 150 Mg - 5283 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1097 Cetrorelix Injection, Powder, For Solution Parenteral 250 Ug - 5291 داروسازی زهراوی ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
1098 Pimecrolimus Cream Topical 1 % 30 G Eczidel 5421 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1099 Valsartan Tablet Oral 80 Mg Adovan 5423 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1100 Valsartan Tablet Oral 80 Mg - 5423 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد