جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1081 Repaglinide Tablet Oral 2 Mg - 4905 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1082 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 500 Ml - 4907 کارخانجات داروپخش فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1083 Dextrose / Nacl Injection, Solution Intravenous 3.33 %/0.3 % 500 Ml - 4907 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1084 Galantamine Tablet Oral 4 Mg Alzamine 4954 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1085 Galantamine Tablet Oral 8 Mg Alzamine 4955 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1086 Galantamine Tablet Oral 8 Mg - 4955 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1087 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 200 Mg/5Ml 15 Ml Zimexir 4989 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1088 Filgrastim Injection Parenteral 600 Ug/1Ml 0.5 Ml Exipogen 5152 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1089 Venlafaxine Capsule Oral 75 Mg - 5155 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1090 Granisetron Injection, Solution Intravenous 1 Mg/1Ml 1 Ml Gratril 5170 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی