جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1031 Sertaconazole Nitrate Cream Topical 2 % 30 G Sertafan 2456 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1032 Rituximab Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 10 Ml - 2473 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1033 Rituximab Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 50 Ml - 2474 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1034 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg Inotive 2475 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1035 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg - 2475 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1036 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg - 2475 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1037 Trastuzumab Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 440 Mg - 2481 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1038 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg Ursopars 2497 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1039 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg Ursodex 2497 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1040 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg - 2497 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی