جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1021 Epinephrine Injection Parenteral 0.1 Mg/1Ml 10 Ml - 10484 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1022 Teicoplanin Injection, Powder, For Solution Parenteral 400 Mg Exiplanin 10488 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1023 Simethicone (Dimethicone Activated) Capsule, Liquid Filled Oral 125 Mg D-Gas 10541 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1024 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 20 Mg/1Ml Caspiramer 10683 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
1025 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 1000000 [Iu] - 10730 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1026 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 1000000 [Iu] Clovent 10730 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1027 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 2 Mg/1Ml 100 Ml Infu-Luxacin 0.2% 10757 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1028 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 2 Mg/1Ml 100 Ml - 10757 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1029 Potassium Citrate Tablet, Extended Release Oral 10 Meq - 2450 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1030 Rizatriptan Tablet Oral 10 Mg - 2455 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی