جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1011 Iopamidol Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 50 Ml - 9940 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1012 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 10029 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1013 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 10029 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1014 Pantoprazole Capsule, Delayed Release Oral 20 Mg - 10031 داروسازی فارابی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1015 Dextrose Injection, Solution Intravenous 10 % 250 Ml - 10083 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1016 Clotrimazole / Betamethasone Lotion Topical 1 %/0.05 % 30 Ml Lotribet 10284 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1017 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Viobion 10427 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1018 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Tribitex 10427 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1019 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Neurotamine 10427 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1020 Vitamin B1 / Vitamin B6 / Vitamin B12 Injection Parenteral 100 Mg/100 Mg/1000 Ug/3Ml Dipitrivit 10427 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی