جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1001 Eplerenone Tablet Oral 25 Mg Alderon 9626 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1002 Eplerenone Tablet Oral 50 Mg Alderon 9644 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
1003 Misoprostol Tablet Oral 100 Ug Misotec 9709 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1004 Teicoplanin Injection, Powder, For Solution Parenteral 200 Mg Exiplanin 9747 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1005 Valsartan Tablet Oral 40 Mg Adovan 9801 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1006 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1007 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1008 Valsartan Tablet Oral 40 Mg - 9801 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1009 Mesalazine Tablet, Delayed Release Oral 800 Mg Mezalon 9916 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1010 Iopamidol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 50 Ml - 9939 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی