جستجو

محصولات شرکت های زیر مجموعه ای

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1 Peganum Harmala + Dracocephalum Kotshyi - APIH101 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی گیاهی ماده اولیه Dietary Supplement تازه وارد
2 Pholcodine - 509671 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه Nervous System قدیمی
3 Sitagliptin Phosphate - 65467178 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه Alimentary Tract And Metabolism قدیمی
4 Sulfabenzamide - 127719 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه Dermatologicals قدیمی
5 Thebaine - 115377 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه Respiratory System قدیمی
6 Tramadol Hydrochloride - 36282470 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه Nervous System قدیمی
7 Triamcinolone Acetonide - 76255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه Respiratory System قدیمی
8 Vitamin A,D3,E Forte Injection Solution 50 Ml LIPAVIMED FORT VetFP319 زاگرس فارمد پارس ویال مایع دامی دارویی محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
9 Vitamin A,D3,E Oral Solution 1 L LIPAVIT VetS128 زاگرس فارمد پارس مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی
10 Vitamin A,D3,E Oral Solution 240 Ml LIPAVIT VetS129 زاگرس فارمد پارس مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) دامی مکمل محصول نهایی Dietary Supplement قدیمی