محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
526 Orlistat Pellet 35% - 96829582 (Pe 35%) شیمی دارویی داروپخش پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
527 Orlistat Pellet 50 % - 96829582 (Pe 50%) شیمی دارویی داروپخش پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
528 Capsule Shell 0 - APICAP0 ژلاتین کپسول ایران کپسول سخت انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
529 Capsule Shell 00 - APICAP00 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
530 Capsule Shell 0L - APICAP0L ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
531 Capsule Shell 1 - APICAP1 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
532 Penicillin V Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5Ml 100 Ml - 52402 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
533 Antihistamine Decongestant (2) Tablet Oral 4 Mg/10 Mg - 52460 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
534 Antihistamine Decongestant (2) Tablet Oral 4 Mg/10 Mg - 52460 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
535 Sildenafil (As Citrate) Tablet, For Suspension Oral 50 Mg Prigra 52512 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
536 Acetaminophen / Oxycodone Hydrochloride Tablet Oral 325 Mg/5 Mg - 52632 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
537 Favipiravir Tablet Oral 500 Mg - 52661 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
538 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 20 G Euphogel 52667 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
539 Desonide Ointment Topical 0.05 % 15 G Desoquel 52670 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
540 Antihistamine Decongestant (2) Capsule, Liquid Filled Oral 4 Mg/10 Mg - 52681 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
541 Oxandrolone Tablet Oral 10 Mg Oxabone 52688 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
542 Remdesivir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 100 Mg Exiral 52689 داروسازی اکسیر ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
543 Remdesivir Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 100 Mg - 52689 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
544 Iodixanol Injection Parenteral 270 Mg/1Ml 100 Ml Dixopaque 52719 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
545 Papaverine Hydrochloride - 61255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
546 Morphine Sulfate - 64313 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
547 Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1 - 67038 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
548 Lidocaine Hydrochloride Anhydrous - 73789 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
549 Triamcinolone Acetonide - 76255 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
550 Oxymorphone - 76415 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
551 Codeine Base - 76573 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
552 Methadone Base - 76993 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
553 Mesalamine - 89576 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
554 Guaifenesin - 93141 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
555 Erythromycin - 114078 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
556 Thebaine - 115377 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
557 Oxycodone Hydrochloride - 124903 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
558 Sulfabenzamide - 127719 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
559 Noscapine Base - 128621 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
560 Lidocaine Base - 137586 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
561 Hydrocodone Bitartrate - 143714 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
562 Hyoscine Nbutyl Bromide - 149644 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
563 Betamethasone Sodium Phosphate - 151735 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
564 Pearl Capsule Shell - 274102 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
565 Flavor Chocolate Capsule Shell - 284102 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
566 Flavor Strawberry Capsule Shell - 284103 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
567 Propranolol Hydrochloride - 318989 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
568 Naloxone Hydrochloride - 357084 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
569 Nalidixic Acid - 389082 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
570 Pholcodine - 509671 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
571 Methocarbamol - 532036 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
572 Thiamine Mononitrate, Thiamine Nitrate, Vitamin B1 - 532434 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
573 Dimethyl Fumarate - 624497 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
574 Hydroxy Chloroquine Sulfate - 747364 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
575 Noscapine Hydrochloride - 912607 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
576 Fentanyl Citrate - 990738 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
577 Sodium Valproate - 1069665 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
578 Methadone Hydrochloride - 1095905 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
579 Metformin Hcl - 1115704 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
580 Baclofen - 1134470 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
581 Clonazepam - 1622613 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
582 Cyproterone Acetate - 2098660 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
583 Betamethasone Valerate - 2152445 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS قدیمی
584 Dexamethasone Sodium Phosphate - 2392394 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
585 Clindamycin Phosphate - 2472996 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
586 Dextromethorphan Hydrobromide - 6700341 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
587 Opium Powder - 8008604 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
588 Donepezil Hydrochloride - 12001170 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
589 Diclofenac Sodium - 15307796 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
590 Naltrexone Base - 16590413 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
591 Naltrexone Hydrochloride - 16676292 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه VARIOUS قدیمی
592 Prazosin Hydrochloride - 19237844 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
593 Memantine - 19982082 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
594 Gliclazide - 21187984 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
595 Clindamycin Hydrochloride - 21462395 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
596 Naproxen - 22204531 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
597 Alprazolam - 28981977 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
598 Atenolol - 29122687 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
599 Mebendazole - 31431397 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
600 Diltiazem Hydrochloride - 33286225 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی