محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
751 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml - 18420 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
752 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml - 18420 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
753 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml - 18420 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
754 Naproxen Capsule, Liquid Filled Oral 200 Mg Naprosoft 18457 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
755 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 10 Ml Iopaque 18546 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
756 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 10 Ml Iopaque 18546 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
757 Insulin Biphasic Isophane Injection Parenteral 70 %/30 % 3 Ml Lansulin 70/30 18649 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
758 Dextromethorphan Hydrobromide Capsule, Liquid Filled Oral 15 Mg - 18769 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
759 Dextromethorphan Hydrobromide Capsule, Liquid Filled Oral 15 Mg - 18769 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
760 Diphenhydramine Hydrochloride Capsule, Liquid Filled Oral 25 Mg Diphenpearl 18777 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
761 Metoclopramide Hydrochloride Capsule, Gelatin Coated Oral 10 Mg - 18780 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
762 Fampridine Tablet, Extended Release Oral 10 Mg Famzeera 19263 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
763 Diltiazem Hydrochloride Gel Topical 2 % - 19431 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
764 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml Cypractin 19472 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
765 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 120 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
766 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 200 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
767 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 60 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
768 Cyproheptadine Hydrochloride Plus Multivitamin Solution Oral 2 Mg/5Ml - 19473 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
769 Amlodipine / Valsartan Tablet Oral 5 Mg/80 Mg - 19773 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
770 Levofloxacin Tablet Oral 750 Mg - 19797 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
771 Levofloxacin Tablet Oral 750 Mg - 19797 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
772 Febuxostat Tablet Oral 80 Mg - 19835 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
773 Insulin Regular Injection Parenteral 100 [Iu]/1Ml 3 Ml Lansulin R 19875 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
774 Insulin Isophane Injection Parenteral 100 [Iu]/1Ml 3 Ml Lansulin N 19877 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
775 Simethicone (Dimethicone Activated) Capsule, Liquid Filled Oral 180 Mg D-Gas 19949 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
776 Loratadine Capsule, Liquid Filled Oral 10 Mg Lorapearl 20923 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
777 Ibuprofen Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 4 Ml - 21030 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
778 Lacosamide Tablet Oral 200 Mg Lacopat 21109 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
779 Sevelamer Carbonate Tablet Oral 800 Mg Renasev 21183 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
780 Sevelamer Carbonate Tablet Oral 800 Mg Exilamer 21183 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
781 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 120 Ml Pedizan 21610 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
782 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 120 Ml Exakid 21610 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
783 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Novapearl 21742 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
784 Contraceptive De Tablet Oral 0.15 Mg/30 Ug Marolin 21746 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
785 Acetaminophen / Diphenhydramine / Phenylephrine Syrup Oral 160 Mg/12.5 Mg/2.5 Mg/5Ml 60 Ml Razocold 21832 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
786 Acetaminophen / Diphenhydramine / Phenylephrine Syrup Oral 160 Mg/12.5 Mg/2.5 Mg/5Ml 60 Ml - 21832 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
787 Ibuprofen (As Lysine) Tablet Oral 400 Mg - 21979 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
788 Fluconazole Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 200 Ml Candiconazole 22000 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
789 Ondansetron Injection, Solution Intravenous 32 Mg/50Ml - 22103 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
790 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg Sitabet 22428 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
791 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg Diabetose 22428 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
792 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg - 22428 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
793 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 50 Ml - 22689 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
794 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 50 Ml - 22689 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
795 Teriflunomide Tablet Oral 14 Mg Terigio 22698 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
796 Teriflunomide Tablet Oral 14 Mg Flugio 22698 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
797 Orlistat 120Mg + Vitamins A,D3,E Venustat+Multivitamin 22839 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
798 Rivaroxaban Tablet Oral 20 Mg Prexaban 22856 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
799 Rivaroxaban Tablet Oral 20 Mg Clotox 22856 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
800 Sofosbuvir Tablet Oral 400 Mg Virussof 22867 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
801 Clindamycin / Clotrimazole Cream Vaginal 2 %/2 % 40 G Dalavag C 23052 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
802 Clindamycin / Clotrimazole Cream Vaginal 2 %/2 % 40 G Clovagicin 23052 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
803 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 40 Mg/1Ml Glaxir 23125 داروسازی اکسیر سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
804 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 40 Mg/1Ml Copamer 23125 داروسازی زهراوی سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
805 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 40 Mg/1Ml Caspiramer 23125 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
806 Ledipasvir / Sofosbuvir Tablet Oral 90 Mg/400 Mg Ledevoni 23470 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
807 Acetaminophen / Codeine Phosphate Capsule, Gelatin Coated Oral 300 Mg/20 Mg - 25169 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
808 Dexpanthenol Injection, Solution Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Ipanthen 25187 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
809 Dexpanthenol Injection, Solution Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Exi-Dex 25187 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
810 Dexpanthenol Injection, Solution Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml - 25187 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
811 Rivaroxaban Tablet Oral 15 Mg Prexaban 50005 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
812 Rivaroxaban Tablet Oral 15 Mg Clotox 50005 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
813 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 2000000 [Iu] - 50029 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
814 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 4500000 [Iu] - 50030 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
815 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 4500000 [Iu] Clovent 50030 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
816 Hydrocortisone Acetate - 50033 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
817 Linezolid Injection, Solution Parenteral 2 Mg/1Ml 300 Ml Linezolon 50114 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
818 Dienogest Tablet Oral 2 Mg Dinovel 50401 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
819 Levetiracetam Injection, Solution Parenteral 5 Mg/1Ml 100 Ml - 50472 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
820 Potassium Chloride Concentrated Injection, Solution, Concentrate Intravenous 1 Meq/1Ml 50Milliliter - 50494 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
821 Adult Cold Liquid Filled Oral Tab Zavicold 50563 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
822 Asa (Acetylsalicylic Acid) Tablet, Delayed Release Oral 81 Mg - 50622 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
823 Dapoxetine (As Hydrochloride) Tablet Oral 30 Mg Daxopil 50640 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
824 Dapoxetine (As Hydrochloride) Tablet Oral 30 Mg Dapodilay 50640 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
825 Dapoxetine (As Hydrochloride) Tablet Oral 30 Mg - 50640 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی