محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1881 Betamethasone Tablet Oral 0.5 Mg - 150 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1882 Betamethasone Solution, Drops Ophthalmic 0.1 % 5 Ml - 152 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1883 Betamethasone Injection, Suspension, Extended Release Parenteral 3 Mg/3 Mg/1Ml Betason La 153 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1884 Betamethasone Injection, Suspension, Extended Release Parenteral 3 Mg/3 Mg/1Ml - 153 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1885 Betamethasone Injection, Suspension, Extended Release Parenteral 3 Mg/3 Mg/1Ml - 153 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1886 Betamethasone Lotion Topical 0.1 % 20 Ml - 159 کارخانجات داروپخش مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1887 Betamethasone Lotion Topical 0.1 % 20 Ml - 159 پارس دارو مایعات (محلول/لوسیون/...) غیر خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1888 Betamethasone Ointment Topical 0.1 % 15 G Betacortal 160 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1889 Betamethasone Ointment Topical 0.1 % 15 G - 160 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1890 Betamethasone Ointment Topical 0.1 % 15 G - 160 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1891 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G Betacortal 161 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1892 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G - 161 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1893 Betamethasone Cream Topical 0.1 % 15 G - 161 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1894 Biperiden Lactate Injection Parenteral 5 Mg/1Ml Akinidic 165 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1895 Bisacodyl Suppository Rectal 10 Mg - 166 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1896 Bisacodyl Suppository Rectal 5 Mg - 168 داروسازی ابوریحان شیاف رکتال انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1897 Bismuth Subcitrate Tablet Oral 120 Mg - 169 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1898 Acetaminophen Solution, Drops Oral 100 Mg/1Ml 15 Ml - 3 کارخانجات داروپخش قطره خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1899 Acetaminophen Solution Oral 120 Mg/5Ml 60 Ml - 4 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1900 Acetaminophen Suspension Oral 120 Mg/5Ml 120 Ml Tylophen 5 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی