محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1561 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg Pilozec 931 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1562 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg Exiprazole 931 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1563 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1564 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1565 Omeprazole Capsule, Delayed Release Pellets Oral 20 Mg - 931 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1566 Ors Powder, For Solution Oral - 933 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1567 Oxybutynin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 935 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1568 Oxytocin Injection Parenteral 10 U/1Ml Oxytip 939 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1569 Oxytocin Injection Parenteral 10 U/1Ml - 939 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1570 Oxytocin Injection Parenteral 5 U/1Ml - 940 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
1571 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 50 Ml - 941 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1572 Potassium Chloride Injection, Solution, Concentrate Intravenous 2 Meq/1Ml 50 Ml - 941 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
1573 Pancuronium Bromide Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 2 Ml Curopan 946 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1574 Pancuronium Bromide Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 2 Ml - 946 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1575 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 60 Ml Pedizan 956 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1576 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 60 Ml Exakid 956 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
1577 Penicillin V Benzathine Powder, For Suspension Oral 400000 [Iu] /5Ml 100 Ml - 963 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1578 Penicillin V Benzathine Powder, For Suspension Oral 200000 [Iu] /5Ml 100 Ml - 964 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1579 Penicillin V Potassium Tablet Oral 500 Mg - 966 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1580 Pentoxifylline Tablet, Extended Release Oral 400 Mg - 970 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی