محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1481 Mebeverine Hydrochloride Tablet Oral 135 Mg - 787 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1482 Medroxyprogesterone Acetate Injection, Suspension Parenteral 150 Mg/1Ml 1 Ml Provedic 791 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1483 Medroxyprogesterone Acetate Tablet Oral 5 Mg - 792 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1484 Mefenamic Acid Capsule Oral 250 Mg - 794 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1485 Mefenamic Acid Capsule Oral 250 Mg - 794 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1486 Meglumine Compound Injection Parenteral 66 %/10 % 20 Ml - 799 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1487 Meglumine Compound Injection Parenteral 66 %/10 % 20 Ml - 799 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1488 Megestrol Acetate Tablet Oral 40 Mg Brendocare 800 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1489 Menotropins Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 75 [Iu] /75 [Iu] Humegnan 804 کارخانجات داروپخش آمپول لیوفلیزه انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1490 Menthol Salicylate Ointment Topical 10 %/15 % 30 G Mentodic 807 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1491 Mesalazine Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg Mezalon 813 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1492 Mesalazine Tablet, Delayed Release Oral 500 Mg - 813 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1493 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg Mericum 817 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1494 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg - 817 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1495 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg - 817 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1496 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 500 Mg - 817 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1497 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 818 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1498 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 818 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
1499 Methadone Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg - 818 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1500 Methadone Hydrochloride Injection Parenteral 5 Mg/1Ml - 819 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی