محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
421 Tamsulosin Hydrochloride - 106463176 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
422 Adapalene - 106685409 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه DERMATOLOGICALS تازه وارد
423 Granisetron Hydrochloride - 107007998 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
424 Quetiapine Fumarate - 111974722 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
425 Quetiapine Fumarate - 111974722 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
426 Pioglitazone Hydrochloride - 112529154 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
427 Letrozole - 112809515 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
428 Azithromycin Dihydrate - 117772700 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
429 Azithromycin Dihydrate - 117772700 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
430 Losartan Potassium - 124750998 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
431 Tolterodine Tartrate - 124937526 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
432 Rivastigmine Tartrate - 129101548 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM تازه وارد
433 Aripiprazole - 129722129 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
434 Dapoxetine Hydrochloride - 129938201 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
435 Dapoxetine Hydrochloride - 129938201 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
436 Remifentanil Hydrochloride - 132539072 تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
437 Repaglinide - 135062021 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
438 Duloxetin Hydrochloride - 136434349 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
439 Valsartan - 137862534 شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
440 Valsartan - 137862534 آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد