شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
گروه داروپخش
شرکت کارخانجات داروپخش
شرکت داروسازی ابوریحان
شرکت لابراتوارهای رازک
پارس دارو
شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(تماد)
شرکت شیمی دارویی داروپخش
ژلاتین کپسول ایران
شرکت داروسازی بیو دارو
شرکت توزیع داروپخش
شرکت پخش هجرت
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش
شرکت دارویی آترا