شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
گروه داروپخش
شرکت کارخانجات داروپخش
داروسازی فارابی
شرکت داروسازی اکسیر
شرکت داروسازی زهراوی
شرکت داروسازی ابوریحان
شرکت لابراتوارهای رازک
شرکت داروسازی کاسپین تامین
پارس دارو
شرکت داروسازی شهید قاضی
زاگرس فارمد پارس
شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو
شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(تماد)
شرکت شیمی دارویی داروپخش
آنتی بیوتیک سازی ایران
شرکت دارویی ره آورد تامین
شیرین دارو
کلر پارس
ژلاتین کپسول ایران
شرکت داروسازی دانا
شرکت داروسازی بیو دارو
شرکت توزیع داروپخش
شرکت پخش هجرت
شرکت پخش اکسیر
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش
اوزان
شرکت دارویی آترا