سوددهی در ۶ ماه دوم ۹۸

مجمع عمومی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق‌دارو برگزار شد

تقسیم سود ۵۸۸۵ ریالی

یازدهمین مجمع عمومی شرکت‌های گروه دارویی تامین برگزار شد

تقسیم سود ۵۸۸۵ ریالی

یازدهمین مجمع عمومی شرکت‌های گروه دارویی تامین برگزار شد

ترجمانی از اراده ملی

گام‌های سازنده در صنعت داروسازی کشور و با توانایی متخصصان توفیق‌دارو

زهراوی خیز به آینده‌ای روشن

دهمین مجمع عمومی سالیانه شرکت‌های گروه دارویی تامین برگزار شد

تیم مدیریتی

تیم مدیریتی علیرضا برقی کارشناسی ارشد حسابداری متولد: 1361 سوابق اجرایی: مدیر امور مالی هلدینگ های تیپیکو و داروپخش عضو هیات مدیره و معاون مالی و اداری شرکت...

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره   مدیرعامل نایب رئیس هیئت مدیره دکتر پویا فرهت دکترای داروسازی رئیس هیئت مدیره دکتر محمد عبدالهی دکترای...