هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره   مدیرعامل نایب رئیس هیئت مدیره دکتر پویا فرهت دکترای داروسازی رئیس هیئت مدیره محمد حسین ملک کارشناس...

چرا کمبود سرم؟

شفاف‌سازی شرکت داروسازی شهیدقاضی برای برخی شبهات