ترجمانی از اراده ملی
۱۳۹۹/۰۲/۳۰

ترجمانی از اراده ملی

به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ محققان شرکت دانش بنیان توفیق‌دارو توانسته‌اند به قابلیت ارائه دانش فنی و تولید روکش‌های با آزادسازی سریع (Immediate Release)، روکش‌های بطنی  (Sustained Release)، روکش‌های روده‌ای (Enteric Release) و نیز روکش‌های تخصصی برای تمام اشکال قرص در گروه‌های درمانی مختلف و همچنین اشکال مختلف پلت و میکرو قرص‌ها دست یابند.

 

علاوه بر امکان رفع مشکل دانش فنی شرکت‌هایی که فیلم‌های عادی مبتنی بر پایه PVP را تولید کرده‌اند، این شرکت توانایی تولید و ارائه دانش فنی فیلم‌های تخصصی مبتنی بر پایه PVA  و پلیمرهای کنترل کننده رهش دارو را نیز پیدا کرده است.

 

پلت‌ها یا نقلک‌ها، اشکال کروی هستند که مواد دارویی در بستر و یا روکش ذرات کروی بار گذاری می‌شوند.

 

این ‌اشكال دارویی روکشدار یا فاقد روکش با اندازه ۳۰۰ تا ۷۰۰ میكرون بوده كه در تولید فرآوردهای دارویی، ویتامین‌ها و مكمل‌های غذایی و یا آرایشی مورد استفاده  قرار می‌‍گیرند.

 

میکرو قرص‌ها یا میکرو تبلت‌ها نیز فراورده‌هایی دارویی جامد با سایز یک تا دو میلمتر بوده و در داخل کپسول‌ها پر شده و مورد مصرف قرار می‌گیرند.

 

روکش‌هایی دارویی به منظور افزایش پایداری، پوشانندگی تلخی طعم و بوی نامطبوع داروها، آزادسازی کنترل شده داروها در مناطق مختلف دستگاه گوارشی با استفاده از ترکیبات مختلف مثل پلیمرها استفاده فراوانی در صنایع دارویی دارند.

پایان پیام