فرصتهای شغلی

همکاری با شما دانش مداران پویا، فرصت جذابی برای تجربه کار در محیطی نوآور و برای تی‌پی‌کو فرصت مغتنمی برای دستیابی به تعالی است. اگر خود را صاحب دانش یا توانمندی ویژه ای می‌بینید که می‌تواند به ما در رسیدن به اهداف عالی مجموعه یاری رساند، با ما تماس بگیرید.

رسالت و ارزش‌های محوری تی‌پی‌کو

رسالت و افق فعالیت های ما در بزرگترین مجموعه سرمایه گذاری دارویی کشور دربرگیرنده تحقیق، تولید و توزیع داروها،‌ مواد دارویی،‌ مکمل ها و دیگر محصولات مؤثر بر سلامتی با استفاده از فناوری پیشرفته و مدیریت هوشمند برای حفظ تندرستی و شادابی مردم جهان است. در این راستا، ارتقاء علمی سرمایه های انسانی و حفظ منافع کلیه ذی نفعان، تکمیل کننده این رسالت است. ارزش های محوری ما عبارتند از باور و اعتقاد عمیق به:
تحکیم و تقویت بنیان شرکت بوسیله ارتقاء ‌ارزش های اقتصادی
ایجاد هم افزایی ایجاد همکاری مؤثر بین شرکت های مجموعه درجهت منافع گروه
تحول و توسعه درکلیه ابعاد فعالیت های گروه
عملکرد با کیفیت در جهت توسعه پایدار
اعتلای کرامت انسانی
در صورتی که خود را صاحب توانمندی ویژه ای می‌بینید که می‌تواند به ما در رسیدن به اعداف عالی مجموعه یاری رساند، با ما تماس بگیرید.