مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره: دکتر محمد رضوانی فر

کارشناسی و کارشناسی ارشد در اقتصاد نظری از دانشگاه امام صادق(ع) و  

PhD مدیریت بازرگانی با گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی

 

عضو موظف هیئت مدیره: دکتر سید طه هاشمی

دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

رئیس و عضو غیرموظف هیئت مدیره: دکتر محمدرضا شمس اردکانی

دکترای داروسازی از دانشگاه براتفورد انگلستان

 

عضو غیرموظف هیئت مدیره: مهندس علیرضا تحسیری

فوق لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا

 

عضو غیرموظف هیئت مدیره: دکتر محمدرضا سعیدی

Ph.D مدیریت کسب و کارهای بین المللی از دانشکده مدیریت و تکنولوژی دانشگاه لینشوپینگ سوئد